Ordinační doba: Po-Pá 7.00 - 20.00

Nad Mlýnem 4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vzdělávání

Projekt

Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců I

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců ZUBAŘI NAD MLÝNEM, a.s.

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013250

Příjemce:

ZUBAŘI NAD MLÝNEM, a.s.

Rozpočet projektu: 

1 076 736,00 Kč, příspěvek EU 915 225,60 Kč

Období realizace:

10/2019 – 9/2021

Cíl projektu

Projekt Vzdělávání zaměstnanců ZUBAŘI NAD MLÝNEM, a.s. je v souladu s cílem výzvy zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Do projektu bude zařazeno 24 zaměstnanců společnosti. V souladu s dalším cílem výzvy, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, budou do projektu zařazeni také zaměstnanci ve věku nad 54 let.

Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.